نماي اتومبيل استون مارتين V8-Volante-1978
وجود موتور V8 و 5 سيلندر ، ترمز هاي جلو وعقب درام، وزن 1791 کيلو گرم، ارتفاع cm137 و سرعت 150 مايل از ويژگي هاياتومبيل استون مارتين V8 Volante است .
نظرات کاربران
UserName