نماي اتومبيل استون مارتين V8-Volante-1978
اتومبيل استون مارتين V8 Volante در 21 ژوئن 1978 وارد بازار شد و از استقبال گرمي نيز برخوردار گرديد .
نظرات کاربران
UserName