نماي سپر و کاپوت جلوي اتومبيل استون مارتين Lagonda-1976
توليد اتومبيل استون مارتين Lagonda در سال 1976 آغاز شده است وبراي اولين بار در سال 1989 در ايالت متحده امريکا در معرض نمايش وفروش قرار گرفت .
نظرات کاربران
UserName