نماي اتومبيل استون مارتين DBS-1967
اتومبيل استون مارتين مدل DBS در ابتدا با موتور 6 سيلندر با 3995 سي سي ظرفيت وارد بازار شد و سپس در سال 1969 به موتور V8 مجهز شد و به نام DBS V8 تغيير نام داد .علاوه بر تفاوت موتورها در دو مدل DBS و DBS V8 ، استفاده از آلياژ سبک در چرخ ها و بهينه سازي سيستم تهويه در ديسک ترمز مدل DBS V8 - آن هم براي اولين بار در تاريخ توليد اتومبيل هاي استون مارتين- از ديگر وجوه تمايز در دو مدل مذکور است .
نظرات کاربران
UserName