نماي فرمان و داشبرد اتومبيل استون مارتين DB6-Volante-1966
اتومبيل استون مارتين DB6 براي اولين بار در نمايشگاه موتور اتومبيل در سال 1965 عرضه شد .
نظرات کاربران
UserName