نماي اتومبيل استون مارتين DB4- GT-1959
اتومبيل استون مارتين DB4 GT توسط شرکت استون مارتين طراحي شده ودر طراحي آن از سيستم فريم بدنه Super Leggera و پانل هاي آلومينيومي استفاده شده است .
نظرات کاربران
UserName