نماي اتومبيل استون مارتين DB4- GT-1959
اتومبيل استون مارتين DB4 GT اولين بار در نمايشگاه موتور اتومبيل لندن در سال 1959 عرضه شد .
نظرات کاربران
UserName