نماي رينگ اتومبيل استون مارتين DB4-1959
افراد کليدي شرکت کننده در تيم کاري اتومبيل استون مارتين مدل DB4 عبارتند از مدير کل «جان وير »، طراح شاسي «هارولد بيچ» و طراح موتور« تادک مارک » .
نظرات کاربران
UserName