نماي اتومبيل استون مارتين DB4-1959
کار بر روي اتومبيل استون مارتين مدل DB4 در سال 1956 آغاز شد .
نظرات کاربران
UserName