گل شقايق همراه با غنچه
کاشت مستقيم گل شقايق : بوته شقايق را نمي توان جابه جا يا نشا کرد بنابراين بذر آن را در شهريور و مهر و يا در اسفند ماه (به شرايط محيطي بستگي دارد) مستقيما در محل اصلي مي کارند و پس از رشد ، بوته ها را به فاصله حدود ?? سانتيمتر تنگ مي کنند و پس از وجين، زمين را بايد آبياري نمود. آب وهوا : بستـه به نوع گل به محل آفتابگيرو نور کامل يا نيمـه سايه با رطوبت معمولي و آبياري منظم احتياج دارد. خاک : در هر نوع خاک معمولي باغچه ميتوان شقايق را کاشـت ولي خاک مرغـوب و سبک که سنگـي نباشد مناسبتر است. زمان گل دهي : از اواسط بهار تا اواسط تابستان گل مي دهد.
نظرات کاربران
UserName