گل شقايق
خشخاش زينتي (Papaver orientale) گياه گل‌دار چندساله‌اي از تيره? کوکناريان و بومي قفقاز، شمال‌شرقي ترکيه و شمال ايران است. نوع وحشي اين گل رنگ طبيعي نارنجي سرخ‌گون درخشان دارد ولي از اواخر سده? نوزدهم با پرورش انتخابي در باغ‌ها نژادهاي مختلفي از اين گل ايجاد شده که رنگ‌هاي متفاوتي از سفيد روشن با لکه‌هاي سياه بادنجاني تا انواع صورتي و شاه بلوطي تيره دارند.
نظرات کاربران
UserName