نماي اتومبيل استون-مارتين- DB-Mark-III1957
وجود موتوري با 2922 سي سي ظرفيت و 162 اسب بخارقدرت، 435cm طول، 165cm عرض، 138cm و 1270 کيلوگرم وزن از مشخصات و ويژگي هاي اتومبيل استون مارتين DB Mark III است.
نظرات کاربران
UserName