گلستاني از گلهاي لاله قرمز
شايد حدود پانصد سال است که لاله در هلند اهميت اقتصادى پيدا کرده است. در دوره اى از قرن هفدهم ميلادى   که به "تولپو ماليا" معروف است (1637-1610) ارزش لاله به اوج خود رسيد و قيمت بناى يک خانه با قيمت لاله هاى باغ آن برابر شد. اما امروز با پرورش و توليد انبوه گل، براى هر هلندى خريد لاله و نرگس براي باغ و باغچه اش  ميسر است. با اين که امروزه پرورش گل لاله به هلند نسبت داده مى شود اما منابع تاريخى نشان مى دهد که منشأ لاله در هلند نبوده و چند صد سال پيش، اين گل از طريق ترکيه به اين کشور وارد شده است.
نظرات کاربران
UserName