گلهاي لاله صورتي همراه با برگ روي پارچه
لاله (نام علمي: Tulipa) نوعي گل است. بر طبق رواياتي اين گل اصالتاً متعلق به ايران و آسياي ميانه بوده‌است. بيش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندي شده‌است. به نظر مي‌رسد نام گل لاله از کلمه لال يا همان لعل از زبان سانسکريت به معني قرمز گرفته شده باشد. در اين صورت يا نام اين گل منشأ هندي دارد يا کلمه لال در فارسي هم به اين معني به کار مي‌رفته‌است.
نظرات کاربران
UserName