کاميون تانکر (باري مخزني) در جاده اي کنار دريا
کاميون تانکر(باري مخزني) کاميوني است که قسمت بارآن به صورت مخزن بسته وبراي حمل انواع مايعات ساخته شده‌است. کاميون (به فرانسوي: Camion)، يکي از وسايل نقليه موتوري باري است که قسمت بارگير آن به صورت پيوسته به کشنده متصل است. از کاميون بيش‌تر براي حمل کالا و مواد سنگين استفاده مي‌شود و به عنوان ماشين آتش نشاني نيز استفاده مي‌شود. کاميون‌ها ظرفيت حمل ? تن بار يا بيش‌تر را دارند.
نظرات کاربران
UserName