جغد برفي زيبا
جغد برفي در نواحي دور دست شمالي در همه ساعات تابستان روشنايي روز وجود دارد ونقاط کمي براي پنهان شدن وجود دارد در اين منطقه باز پوشيده از برف جغد برفي پرهاي استتار کننده اش را براي جلوگيري از ديده شدن به بکار مي برد اين جغد به طور معمولي در روز شکار مي کند او هم در حال پرواز و هم روي زمين طعمه خود را شکار مي کند.
نظرات کاربران
UserName