صورت يک جغد از نماي بسيار نزديک
جغد پرنده سودمندي است زيرا خوراکش انواع موش است و در شکاف‌هاي تنه درختان و آشيانه‌هاي متروک زاغان لانه ميگذارد. جغدها معمولاً شب‌رو و پگاه‌رو هستند يعني هنگام پگاه و شفق از لانه بيرون آمده و شکار مي‌کنند. چشم‌هاي جغد بسيار حساس است و حتي در نور خيلي کم مي‌تواند ببيند. بعضي از جغدها داراي چنان قدرت شنوايي هستند که مي‌توانند يک طعمه را در تاريکي مطلق تشخيص دهند.
نظرات کاربران
UserName