جغدي در حال پرواز در جنگل
يکي از کوچک‌ترين انواع جغد، مرغِ حق است،  اندازه اش 19 سانتي‌متر است. اين پرنده روي شاخه‌هاي درختان زندگي مي‌کند. مرغ حق معمولاً تمام شب را بي‌حرکت و ساکت روي شاخه‌ها مي‌نشيند و هر از گاهي با صدايـي لرزان، سکوت شب را مي‌شکند. صداي اين پرنده طوري است که بعضي از مردم فکر مي‌کنند «حق، حق» مي‌گويد. به همين دليل اسم آن را «مرغ حق» گذاشته‌اند.
نظرات کاربران
UserName