صورت يک جغد از نماي نزديک
جغدها قدرت بينايـي زيادي دارند. اين قدرت باعث مي‌شود که آن‌ها حتّي در تاريکي شب بتوانند شکار خود را ببيند. برخي از جغدها هم از قدرت شنوايـي بسيار بالايـي برخوردارند و در نتيجه، شکار خود را از طريق شنيدن صداي آن، رديابي مي‌کنند. در سوراخ‌ها ، آشيانه‌هاي متروک و روي زمين لانه مي سازند . طعمه خود را يکجا مي بلعند و از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزيستان ف ماهي ها ، حشرات و خرچنگ‌ها تغذيه مي کنند.
نظرات کاربران
UserName