جغدي که روي سرش برف ريخته
نوع تغذيه‌ي جُغدها به محلِّ زندگي و اندازه‌ي آن‌ها بستگي دارد. بعضي از جغدها، جانوراني مثل موش و موش صحرايـي مي‌خورند. جغدهاي بزرگ‌تر، خرگوش، سنجاب و سمور را هم شکار مي‌کنند. برخي از آن‌ها از حشرات و پرندگان کوچک تغذيه مي‌کنند. برخي هم با ماهي‌گيري شکم خود را پر مي‌کنند. اين دسته از جغدها توي آب‌هاي کم‌عمق شيرجه مي‌زنند و با چنگال‌هاي تيزشان، ماهي‌ها را به دام مي‌اندازند.
نظرات کاربران
UserName