نقاشي جغدي در شب
دانشمندان تاکنون 45 گونه‌ جغد شناسايـي کرده‌اند. کوچک‌ترين گونه، فقط 15 سانتي‌متر طول دارد؛ امّا طول بدن بزرگ‌ترين گونه به 76 سانتي‌متر مي‌رسد. نوع تغذيه‌ي جُغدها به محلِّ زندگي و اندازه‌ي آن‌ها بستگي دارد. بعضي از جغدها، جانوراني مثل موش و موش صحرايـي مي‌خورند. جغدهاي بزرگ‌تر، خرگوش، سنجاب و سمور را هم شکار مي‌کنند. برخي از آن‌ها از حشرات و پرندگان کوچک تغذيه مي‌کنند. برخي هم با ماهي‌گيري شکم خود را پر مي‌کنند. اين دسته از جغدها توي آب‌هاي کم‌عمق شيرجه مي‌زنند و با چنگال‌هاي تيزشان، ماهي‌ها را به دام مي‌اندازند.
نظرات کاربران
UserName