نيمرخ يک جغد شاخدار از نماي نزديک
جغدها در سوراخ‌ها ، آشيانه‌هاي متروك و روي زمين لانه مي‌سازند . طعمه خود را يكجا مي‌بلعند و از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان ، دوزيستان ، ماهيها، حشرات و خرچنگها تغذيه مي‌كنند. پرواز آنها بي‌صداست ، بعضي از آنها گوشپرهاي مشخصي دارند . پاهاي پوشيده از پر دارند . تك‌زي‌اند و بيشترشان روي درخت زندگي مي‌كنند . نر و ماده آنها همشكل است ولي ماده‌ها بزرگ‌ترند.
نظرات کاربران
UserName