جغد عقابي شمالي
جغد عقابي شمالي با طول بال بيش از 5/1 متر (5 پا) يکي از بزرگترين جغدهاي جهان است اين پرنده در طول شب شکار مي کند و طعمه هاي او شامل آهوي کوچک و پرندگاني به بزرگي اردک مي باشد پرهاي اين پرنده داراي رنگهاي متنوع بوده اما هميشه داراي خطوط درهم و تيره مي باشد اين طرح پرها او را در طول روز هنگامي که در ميان درختان بيتوته مي کند استتار مي کند.
نظرات کاربران
UserName