جغد
جغدها داراي گونه‌ها و زير گونه‌هاي فراوان است و در اکثر نقاط دنيا به جز در استراليا وجود دارد. از ويژگيهاي اين گروه اين است ک پرهاي ناحيه گوش بزرگ شده و به اين پرنده منظره شاخ‌داري مي‌دهد. معمولا رنگ چشم نارنجي زيبايي دارند. گونه بوف بزرگ يکي از گونه‌هاي اين جنس است. صداي اين پرنده بسيار در نيمه شبها ناراحت کننده مي‌باشد و در تمام شب در محل زندگي آنها شنيده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName