سه جغد شاخدار
چشم‌هاي جغد بسيار حساس است و حتي در نور خيلي کم مي‌تواند ببيند. بعضي از جغدها داراي چنان قدرت شنوايي هستند که مي‌توانند يک طعمه را در تاريکي مطلق تشخيص دهند.کوچکترين جغد، جغد کوتوله آمريکاي شمالي مي‌باشد طول آن فقط ?? سانتيمتر يعني به بزرگي يک گنجشک است. تخم جغد هميشه به فاصله چند روز مي‌شکند و نوزاد به دنيا مي‌آيد. واژه? جغد از زبان سغدي وارد فارسي شده‌است و اصل سغدي آن چَغوت است.
نظرات کاربران
UserName