جغد انبار استراليايي
جغد سفيد (Tyto alba)بيشترين گستردگي را ميان جغدها دارا مي‌باشد و ميزان گستردگي آن در ميان ساير پرندگان نيز مثال زدني است. براي تميز دادن آن از ساير گونه‌هاي خانواده Tytonidae به آن جغد سفيد معمولي نيز گفته ميشود. اين خانواده يکي از دو خانواده اصلي جغدها را تشکيل ميدهد؛خانواده ديگر جغدهاي عادي (Strigidae) است. جغد سفيد به غير از قطب و بيابانها تقريبا در همه جا يافت مي‌شود که از آن جمله مي توان به کمربند آلپايد، بخشهاي اعظم اندونزي و جزاير اقيانوس آرام اشاره کرد. نامهاي ديگري نيز بر حسب ظاهر، محل سکونت و پرواز ساکت و ترسناک اين پرنده بر آن نهاده شده است. نام علمي که توسط جيواني اسکوپولي در سال 1769 انتخاب شد که به معني جغد سفيد است.
نظرات کاربران
UserName