تصاوير آخرين حيوان بازمانده عصر يخبندان
زيست شناسان هشدار دادند آخرين جانور بازمانده عصر يخبندان که نوعي گاو ميش ساکن اقيانوس منجمد شمالي است به دليل گرماي جهاني در معرض نابودي قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName