گردباد در شهر کوچک آمسويل
گرباد در شهر کوچک آمسويل در ايالات متحده که موجب خسارات جاني و مالي زيادي شد. به سبب اين طوفان صدها خانه خراب شد و مزارع ويران گرديد و تعداد زيادي از ساکنين منطقه مجروح شدند.
نظرات کاربران
UserName