گربه اي خوابيده روي مبل
گاهي آراستن گربه‌اي ديگر پيغامي است که با آن گربه اعلام مي‌کند قصد بالا بردن رتبه خود در گروه را دارد (آراستن براي سلطه گري). گاهي بعضي از گربه‌ها گلوله‌اي از موهايي که در اثر عمل پاکسازي در معده شان جمع شده است را برمي گردانند.گربه‌هاي بلند موي نسبت به گربه‌هايي که موي کوتاه دارند بيشتر متمايل به اين کار هستند.با خوراندن داروها و غذاهاي گربه که دفع گلوله‌هاي مو را براي گربه راحت تر مي‌کند و آراستن گربه با شانه کردن مرتب موهاي او مي‌توان از اين عمل جلوگيري کرد.
نظرات کاربران
UserName