گربه سفيد زيبا
درگيري گربه‌ها معمولاً شامل چنگ انداختن به بدن و صورت حريف و گاز گرفتن است با اين حال در اين درگيري‌ها به ندرت آسيب جدي به طرفين مي‌رسد. معمولاً گربه مقلوب که زخم‌هاي بيشتري بر روي صورت يا گوش خود دارد از مهلکه مي‌گريزد. در برخي موارد گربه‌ها با انداختن خود روي زمين امکان ضربه زدن با پاهاي عقب که قوي‌تر هستند را براي خود فراهم مي‌کنند. همانطور که گفته شد زخم‌هاي ناشي از درگيري به ندرت کشنده هستند اما با اين حال عفونت در اين زخم‌ها اگر بدون مراقب رها شود مي‌تواند کشنده باشد. از نظر جنسيت گربه‌هاي نر معمولاً در طول عمر خود بيشتر مي‌جنگند و درگيري‌هاي اين جنس معمولاً آثار جدي‌تري در پي دارد. گربه‌هاي ماده معمولاً به خاطر دفاع از قلمرو يا بچه‌هاي خود مي‌جنگند.
نظرات کاربران
UserName