گربه اي داخل ظرفشويي آشپزخانه
در زمان درگيري گربه‌ها، که مي‌تواند به خاطر دفاع از خود يا قلمرو، توليد مثل يا افزايش نفوذ باشد گربه‌ها با بلند کردن موهاي پشت خود و خم کردن آن به سمت بالا، بزرگ‌تر به نظر مي‌رسند و در نتيجه خود را پر ابهت‌تر و خطرناک‌تر نشان مي‌دهند. همچنين گربه‌ها اين رفتار را در هنگام بازي نيز ابراز مي‌کنند. درگيري گربه‌ها معمولاً شامل چنگ انداختن به بدن و صورت حريف و گاز گرفتن است با اين حال در اين درگيري‌ها به ندرت آسيب جدي به طرفين مي‌رسد. معمولاً گربه مقلوب که زخم‌هاي بيشتري بر روي صورت يا گوش خود دارد از مهلکه مي‌گريزد.
نظرات کاربران
UserName