گربه اي در حال خواب
گربه‌ها از دندان‌هاي بسيار خوبي براي شکافتن گوشت‌ها برخوردارند. دندان آسياب اول و دندان اسياب کوچک در اين حيوان با هم جفتي را تشکيل مي‌دهند که براي شکافتن گوشت همچون قيچي عمل مي‌کند. البته گرگ‌ها نيز داراي چنين مکانيسمي هستند و در بسياري از گربه سانان اين مکانيسم از اين پيشرفته‌تر است. زبان گربه داراي برآمدگي‌هاي ريزي است که از آنها براي نگه داشتن و شکافتن گوشت يا لاشه استفاده مي‌کند. بر روي اين برآمدگي‌ها يا تيغ‌هاي کوچک نوعي ماده خاص وجود دارد که به گربه در هنگام تميز کردن آنها کمک مي‌کند. اين برآمدگي‌ها مانند قلاب‌هاي ريزي هستند که به سمت عقب خوابيده‌اند و به اين صورت اجازه نمي‌دهند گوشت از دهان گربه خارج شود.
نظرات کاربران
UserName