گربه اي سفيد در چمنزار
تعداد بيشتر مهره‌ها در کمر و سينه گربه در مقايسه با انسان باعث انعطاف‌پذيري و تحرک بيشتر اين حيوان مي‌شود. گربه از مهره‌هاي انتهايي دم براي حفظ تعادل در حرکات سريع استفاده مي‌کند. استخوان‌هاي چنبر (ترقوه) گربه داراي قابليت جابجايي هستند بدين ترتيب گربه قابليت دارد از هر مجرايي که سرش از آن بگذرد، عبور کند.
نظرات کاربران
UserName