گربه اي با چشمان زرد
گربه‌ها معمولاً وزني بين ??? تا ? کيلوگرم (??? تا ?? پوند) دارند، اگرچه در بعضي گونه‌هاي خاص وزن گربه تا ???? کيلوگرم (?? پوند) نيز مي‌رسد. گربه‌هايي هم بوده‌اند که به علت پرخوري تا ?? کيلوگرم وزن داشته‌اند. از طرف ديگر در برخي گونه‌هاي گربه‌هاي کوچک وزن گربه کمتر از ??? گرم است. گربه‌ ها هم همانند اکثر پستانداران داراي ? مهره گردني، ?? مهره صدري(مهره‌هاي پشت سينه، که انسان داراي ?? مهره از اين نوع است)، ? مهره کمري (انسان داراي ? مهره از اين نوع است)، ? مهره خاجي (مهره‌هاي قرار گرفته در قسمت انتهايي بدن که انسان به علت نوع ايستادن داراي ? مهره از اين نوع است) و به جز «گربه مانکس» ?? يا ?? مهره دمي(انسان داراي ? تا ? مهره از اين نوع است) هستند.
نظرات کاربران
UserName