گربه اي نشسته
گُربه (Cat) عضو خانواده گربه‌سانان و يک حيوان گوشتخوار است.بيش از يکصد نژاد شناخته شده گربه وجود دارد اگرچه بيشتر گربه‌ها دورگه هستند. گربه‌ها در بعد تجاري و بيشتر براي فروش به صورت حيوان خانگي به دو دسته مو کوتاه و مو بلند تقسيم مي‌شوند. گربه‌ها به طور طبيعي شبگرد هستند و بيشتر طول روز را مي‌خوابند و در نور کم از ديد خوبي برخوردارند.گربه‌ها از ? تا ? ماهگي بالغ مي‌شوند و توانايي توليد مثل دارند، ماده‌ها تا ? سالگي و نرها تا ?? سالگي قابليت جفت‌گيري دارند. دوره آبستني گربه نيز بين ?? تا ?? روز (متوسط ?? روز) است.در زبان کودکانه گربه را پيشي مي‌نامند. در اصطلاح، به گربه‌هايي با چشمان بلند گربه بُراق گفته مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName