گربه اي در محفظه چوبي
باستان شناسان كهن ترين شواهد موجود از نگهداري گربه به عنوان حيوان خانگي را، كه به 9500 سال قبل در روستايي در قبرس مربوط مي شود، يافته اند. كشف بقاياي يك گربه در يك مقبره عصر نوسنگي (نيوليتيك) در قبرس در كنار جسد شخصي كه مي توانسته صاحب او بوده باشد، نشان مي دهد كه اهلي كردن گربه در حدود 9500 سال قبل آغاز شد.تاكنون تصور مي شد مصري ها نخستين قومي بوده اند گربه را اهلي كرده اند. شواهدي دال بر اين موضوع به قدمت 2000 تا 1900 سال قبل از ميلاد مسيح در مصر يافت شده است.اما تحقيقاتي كه توسط دانشمندان فرانسوي در نشريه "ساينس" چاپ شده است نشان مي دهد كه اين فرآيند عملا بسيار پيش از آن آغاز شده بود.شواهد تازه مربوط به عصر نوسنگي، يا اواخر عصر حجر، در روستاي شيلوروكامبوس در قبرس، كه از هزاره نهم تا هزاره هشتم قبل از ميلاد مسكوني بود، به دست آمده است.
نظرات کاربران
UserName