گربه قهوه اي و سفيد
بيشتر گربه‌ها داراي پنج چنگال بر روي پنجه‌هاي جلوي و چهار يا پنج چنگال بر روي پنجه‌هاي عقب هستند. اين بدليل يک جهش ژنتيکي کهن است اما با اين حال گربه‌هاي خانگي از تعداد چنگال‌هاي بيشتري برخوردارند. گير کردن پنجه گربه در سطوحي مانند فرش، موکت يا پارچه‌هاي کلفت در صورتي که گربه قادر به آزاد کردن خود نباشد مي‌تواند موجب آسيب ديدن حيوان شود.
نظرات کاربران
UserName