گربه اي ميان کلاه بابا نوئل
اسكلت كامل گربه در حدود 40 سانتيمتري گور يك انسان پيدا شد. شباهت در نحوه دفن كردن آنها نشان مي دهد كه انسان و گربه همزمان به خاك سپرده شده اند. اين شخص كه در حدود 30 سال دارد اما جنسيت او معلوم نيست با هدايايي نظير سنگ صيقل خورده، تيغه تبر، ابزار چخماقي و رنگ دانه هاي اخرا دفن شده است.پژوهشگران با توجه به اين، استدلال مي كنند كه اين شخص داراي منزلت بلندي بوده و احتمالا با گربه ها رابطه ويژه اي داشته است. باستان شناسان فرانسوي مي افزايند امكان دارد در فرهنگ مردمان عصر حجر در قبرس، گربه داراي اهميت مذهبي و همچنين مادي بوده باشد.
نظرات کاربران
UserName