گربه اي در حال خواب از نزديک
پنداشته مي‌شود گربه‌هاي خانگي به نام علمي Felis Catus ، از گربه جنگلي Felis Chaus يا گربه وحشي افريقايي ، Felis Lybica گرفته شده باشند. اين گونه، به گفته بعضي از جانور شناسان نوع ويژه‌اي از گربه وحشي اروپايي، Felis Sylvestris تلقي مي‌شوند. اگر اين نظر درست باشد، گربه خانگي با نام باشکوه‌تري يعني Felis Sylvestris Catus ، نامگذاري خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName