گربه سفيد سنگاپوري
تمامي گربه ها از شيوه اي مشابه براي نوشيدن استفاده مي کنند، از آنجايي که زبان گربه ها پهن است، به سمت داخل تاب مي خورد و از اين رو سطح زبان جاندار با سطح مايع تماس برقرار مي کند اما سطح مايع را از هم نمي شکافد. دراين مرحله مقداري از مايع به زبان گربه مي چسبد و زماني که گربه زبان خود را کاملا در ميان مايع غرق مي کند، ستونهايي از مايع به سمت دهان گربه به بالا مي آيند، به اين شکل مايع به دليل کاهش فشار به وجود آمده ناشي از حرکات سريع زبان به سمت بالا کشيده خواهد شد.صاوير ويديويي پر سرعت نشان دادند گربه هاي خانگي به صورت متوسط چهار بار در ثانيه زبان خود را به اين شکل حرکت مي دهند که با هربار 0.1 ميلي ليتر را وارد دهانش مي کند. ميزان مايعي که گربه در هر بار حرکت دادن زبان خود وارد بدن مي کند بستگي به ابعاد زبان و سرعت آن دارد.
نظرات کاربران
UserName