گربه
گربه‌ها به خاطر سخت گيريشان در پاکيزه بودن معروفند.آنها با ليسيدن موهاي خود، خود را مي آرايند،با به کار گرفتن لثه? خميده و بزاق دهانشان.همانطور که گفته شد آب دهان گربه قدرت شويندگي و بوزايي زيادي دارد.بسياري از گربه‌ها پاک کردن انسان‌ها و بقيه گربه‌ها را نيز دوست دارند.گاهي آراستن گربه‌اي ديگر پيغامي است که با آن گربه اعلام مي‌کند قصد بالا بردن رتبه خود در گروه را دارد (آراستن براي سلطه گري).
نظرات کاربران
UserName