گربه ايراني
تصاوير گربه‌هاي ايراني در بسياري از کتابهاي علمي و تاريخي، نقاشي‌ها، عکس‌ها و حتا تمبرهاي باخترزمين ديده مي‌شود. در ايالات متحده، گربه‌هاي‌ ايراني، محبوب‌ترين نوع گربه براي دوستداران نگهداري گربه است. حتي تمبرهاي پستي فراواني در اين کشور با تصوير گربه‌هاي ايراني به چاپ رسيده، همچنين در روسيه، مجارستان، کنگو، جمهوري آذربايجان، جمهوري چک و ... آرم موزه الماس در آمستردام هم يک گربه ايراني سپيد است که تاجي از الماس بر سر گذاشته است.
نظرات کاربران
UserName