گربه سفيد سنگاپوري دراز کشيده
در رژيم غذايي گربه‌ها گوشت نقش اصلي را ايفا مي‌کند و اين احتمالاً دليل تخصص ويژه گربه‌ها در شکار است به طوريکه شکار جز اصلي الگوي رفتاري گربه‌هاست. گربه‌ها هم مثل بستگان گربه‌سانشان شکارچيان قهاري هستند. گربه‌ها نيز مخفي شدن و بي‌حرکت ماندن قبل از شکار را به خوبي ببرها و پلنگ‌ها انجام مي‌دهند و در هنگام حمله، گردن طعمه را براي گازگرفتن نشانه مي‌گيرند و براي وارد کردن بيشترين آسيب از دندان‌هاي نيش خود استفاده مي‌کنند که موجب پارگي شاهرگ گردني يا خفگي بر اثر گرفتگي ناي خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName