گربه اي نشسته روي پيانو
مانند ديگر گونه‌هاي شاخه گربه سانان البته بجز چيتاها، چنگال‌هاي گربه هم حالت جمع شونده دارند. در حالت عادي و آرام گربه چنگال‌هاي اين حيوان به وسيله پوست پوشيده شده و به صورت پنجه هستند. اين قابليت باعث مي‌شود تا چنگال‌هاي حيوان تيز بماند و از گير کردن چنگال‌ها به زمين و ايجاد صدا در موقع شکار جلوگيري مي‌کند. چنگال‌هاي پاهاي جلويي گربه هميشه از چنگال‌هاي عقبي تيزترند اما گربه‌ها مي‌توانند با اراده کامل چنگال‌هاي هر کدام از پاهايشان را باز کنند. آنها از چنگال‌هاي خود براي دفاع، شکار کردن، بالارفتن از سطوح، پاره کردن و يا کشيدن اجسامي که داراي پوسته‌اي نرم هستند استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName