تصاوير زيبا و ديدني از کشور برزيل
جمهوري فدراتيو برزيل بزرگ‌ترين و پر‌جمعيت‌ترين کشور امريکاي جنوبي است. پايتخت آن برازيليا است. زبان رسمي اين کشور زبان پرتغالي است. از حدود ده‌هزار سال قبل اقوام نيمه مهاجر در برزيل زندگي مي‌کردند. با ورود پرتغالي‌ها در سال ????، برزيل مستعمره شد. پرتغالي‌ها بردگاني از نقاط ديگر قاره آمريکا بدانجا اوردند. بعدها بيشتر بردگاني که به برزيل آمدند از افريقا بودند.
نظرات کاربران
UserName