گربه اي در کنار چاه آب يک خانه
گربه شني (نام علمي: Felis margarita) گربه‌سان کوچکي است که در مناطق شن‌زار بياباني آفريقاي شمالي، عربستان، آسياي مرکزي، ايران و پاکستان زندگي مي کند.گربه شني کمي از گربه‌هاي خانگي بزرگتر است، سري پهن، گوش بزرگ و دست و پاي کوتاه دارد و در کف پنجه‌ها موهاي بلند قهوه‌اي يا سياه دارد که آن‌ها را از گرماي شديد کوير حفظ مي‌کند و با پراکندن وزن بدن موجب مي‌شود تا به‌خوبي بر روي شن‌هاي روان حرکت کنند. رنگ موهاي پشت زرد، و با نوارها و خال‌هاي نسبتا تيره، ولي زير بدن سفيد مي‌باشد. شنوايي فوق العاده قوي دارند که حتي امواج ماوراي صوت ناشي از حرکت جانوران در زيرزمين را هم دريافت مي‌کند.طول سر و تنه به‌طور ميانگين ?? سانتي‌متر و دم ?? سانتي‌متر است. ارتفاع بدن در ناحيه? شانه ?? تا ?? سانتيمتر و ميانگين وزنش ??? کيلوگرم است.
نظرات کاربران
UserName