گربه اي خوابيده روي تشک
دانشمندان اعلام کردند گربه ها براي نوشيدن شير از سرعت بالاي زبان براي کشيدن مقادير زيادي شير از درون ظرف به داخل بدن استفاده مي کنند به طوري که تصاوير ويديويي پر سرعت نشان مي دهند ميان نيروها و حرکات زبان گربه در هنگام ليسيدن شير و نوشيدن آن تعادل زيادي وجود دارد. در حالي که سگ ها براي نوشيدن مايعات از زبان خود به عنوان يک قاشق استفاده مي کنند، گربه ها قبل از اينکه زبان خود را به منظور کشيدن مقادير زيادي شير به داخل بدن منقبض کنند، تماس بسيار سريع و کوتاهي ميان زبان سطح مايع به وجود مي آورند.در واقع گربه ها با غلبه بر يکي از قوانين فيزيکي مي توانند غذاي خود را صرف کنند. به گفته دانشمندان ، اين جانداران قبل از اينکه نيروي گرانش بر اينرسي مايع غلبه کرده و آن را به سمت پايين بکشاند گربه بخش بزرگي از شير را به داخل دهان خود کشيده است.
نظرات کاربران
UserName