گربه اي سفيد با چشمان آبي و زرد از نزديک
در بين مصريان گربه به عنوان نمادي مقدس بود و اين نه به خاطر فرم دايره‌اي شکل بدن او موقع خواب و نه بر خلاف تصور عام توانايي ديدن او در تاريکي بود بلکه به خاطر ارتباطي است که بين او با خداي "باشت" و ماه وجود دارد.اين يافته توسط پروفسور مکس مولر اينچنين شرح داده شد که چشمان گربه در تاريکي کاملا فرم دايره‌اي شکل مي‌يابد و شروع به درخشش مي‌کند همچنان که ماه در هنگام شب در بهشت تابناک مي‌گردد. اما به هر حال دليل معنوي آن توانايي اين موجود در جذب نيروي مغناطيسي قوي اوست که او را از ساير حيوانات متمايز ساخته است.
نظرات کاربران
UserName