تصوير سياه و سفيد صورت يک گربه با چشمان زرد از نماي بسيار نزديک
پروفسور ژيلن گفت: "به سختي بتوان گفت كه گربه حيواني داراي اهميت مذهبي بوده است، اما احتمالا در عوالم سمبليك و تخيلي اين مردم نقش داشته است ." در عصر نوسنگي، زماني كه فن كشاورزي به تدريج از خاور نزديك در حال گسترش بود، ذخيره كردن غلات باعث جلب موش مي شده است. بنابراين براي كنترل موش ها، احتمالا گربه ها را در روستاها نگاهداري مي كرده اند. با اين حال استخوان هاي سوخته گربه از دوره مشابه در محوطه باستاني بر اين واقعيت دلالت مي كند كه اين مردم در مواردي از گربه تغذيه مي كرده اند.
نظرات کاربران
UserName