گربه اي طلايي داخل تنه درخت کنار گلها
اسكلت كامل گربه در حدود 40 سانتيمتري گور يك انسان پيدا شد. شباهت در نحوه دفن كردن آنها نشان مي دهد كه انسان و گربه همزمان به خاك سپرده شده اند. اين شخص كه در حدود 30 سال دارد اما جنسيت او معلوم نيست با هدايايي نظير سنگ صيقل خورده، تيغه تبر، ابزار چخماقي و رنگ دانه هاي اخرا دفن شده است.پژوهشگران با توجه به اين، استدلال مي كنند كه اين شخص داراي منزلت بلندي بوده و احتمالا با گربه ها رابطه ويژه اي داشته است. باستان شناسان فرانسوي مي افزايند امكان دارد در فرهنگ مردمان عصر حجر در قبرس، گربه داراي اهميت مذهبي و همچنين مادي بوده باشد.
نظرات کاربران
UserName